هوروش

  • لغو کنسرت هوروش‌بند با تجمع گروه‌های بی‌شناسنامه

    ایسنا: سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزه از استان خراسان رضوی درباره لغو کنسرت هوروش‌بند گفت وجود گروه‌های بی‌شناسنامه و تجمع آنها، علت لغو برگزاری کنسرت اخیر در شهرستان فیروزه بود.
  • چرا کنسرت هوروش‌بند لغو شد؟

    ايسنا: سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزه درباره لغو کنسرت هوروش‌بند گفت: وجود گروه‌های بی‌شناسنامه و تجمع آن‌ها، علت لغو برگزاری کنسرت اخیر در شهرستان فیروزه بود.
  • هوروش بند

    جدیدترین کنسرت گروه «هوروش‌ بند» در تهران برگزار خواهد شد. اعضای این گروه در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی پایتخت به دیدار دوستداران خود می‌روند و منتخبی از ‌قطعات چند ماه اخیرشان را در کنار آنها زمزمه می‌کنند.
۱

بیشتر