شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

نوسازی ملک

نوسازی ملک

  • تدوین نقشه راه دقیق ایمن‌سازی بازار

    وحیدرضا انارکی‌‌محمدی، شهردار منطقه ۱۲ در خصوص ایمن‌‌سازی بازار و فرآیند ایمن‌‌سازی در این بافت، با تشریح مشکلات حقوقی میان مالکان و صاحبان سرقفلی گفت: به عنوان مثال مالک، اجاره ناچیزی را از صاحبان سرقفلی دریافت می‌کند و این مبلغ ناچیز اجاره، صرفه و صلاح اقتصادی برای نوسازی ملک را ندارد و این تضاد منافع باعث شده تا در ایمن‌‌سازی این منطقه دچار مشکل باشیم؛ البته ما در موضوع ایمن سازی، با هماهنگی که با مرجع قضایی انجام دادیم، مالک را مکلف کردیم که برای جلوگیری از حریق یا هر نوع حادثه دیگر، در…
۱
بیشتر