شماره روزنامه ۵۵۶۱
|

نور

  • خدمت‏رسانی در ایلام حتی در روز تعطیل رسمی

    شعبه‌ موسسه اعتباری نور در ایلام روز ۱۵ خرداد نیز با وجود تعطیلی رسمی کشور به خدمت‌رسانی به مشتریان خود مشغول بود.
  • ورشکستگی موسسه مالی نور صحت ندارد

    در پی شایعه ورشکستگی موسسه نور تعدادی از مردم روبروی این موسسه مالی تجمع نموده و برخی نیز اقدام به برداشت سرمایه خود نمودند . دادستان کازرون در این خصوص به خبرنگاران گفت : باتوجه به بررسی های صورت گرفته هیچگونه مشکل مالی برای موسسه نور در سطح کشور و سطح شهرستان کازرون وجود ندارد و تمامی مسائل مطرح شده در حد شایعه است . وی گفت : مجموعه دادستانی کازرون با هرگونه شایعه سازی در این رابطه برخورد جدی خواهد نمود .
بیشتر