نوروساینس

  • بازاریابی در عصر دیجیتال چگونه خواهد بود؟

    در عصر دیجیتال، مهارت بازاریابان به چالش کشیده خواهد شد. ظهور فناوری‌های نوین و استفاده روزمره از آنها، بازاریابان را در جهت کسب مهارت‌های جدید سوق می‌دهد. صدای مفاهیم نوظهوری مانند نوروساینس، بازاریابی عصبی، گیمیفیکیشن، اقتصاد رفتاری و... بلندتر از همیشه از دنیای بازاریابان به گوش می‌رسد. دانش آموختگان رشته‌های مهندسی به تازگی توانسته‌اند سلطه بازاریابی را از چنگ طراحان گرافیک و حتی مدیریت درآورند. در این میان، فرصت‌ها و تهدیدها دو روی یک سکه اند؛ سکه‌ای به نام انقلاب صنعتی چهارم!
۱

بیشتر