شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

نفرین منابع

نفرین منابع

 • تفسیر نفرین منابع در ایران

  دنیای اقتصاد-کیوان حسین‌وند: در قسمت پیشین با تیتر «تفسیرهایی درباره نفرین منابع در ایران» به این موضوع پرداخته شد که چگونه برخی کشورها در استفاده از رانت‌های ناشی از منابع طبیعی، دچار مشکل می‌شوند و برخی دیگر با همان منابع، قادر بوده‌اند که از مواهب آن به بهترین شکل برخوردار شوند و دچار نفرین آن نشوند. در این مقاله ضمن تقسیم‌بندی کشورها به سه گروه شامل کشورهای دارای منابع طبیعی بالا، کشورهای دارای منابع طبیعی اندک و کشورهای بدون منابع طبیعی قابل توجه، مشاهده شد که رفتار و عملکرد مشخصی میان حجم منابع و تولید ناخالص کشورها…
 • تفسیرهایی درباره نفرین منابع در ایران

  دنیای اقتصاد-کیوان حسین‏‌وند: اساسا فراوانی منابع طبیعی، محرکی برای رشد اقتصادی به شمار می‏رود. در عین حال، تجربه بسیاری از ملت‌ها درباره منابع طبیعی، به طرز شگفت‌انگیزی دلسردکننده بوده است. این تجربه منفی، برخی از صاحب‌نظران را به این نتیجه رسانده است که در بلندمدت، وجود منابع طبیعی می‌تواند واقعا به مانعی برای رشد اقتصادی بدل شود و به عبارتی یک نفرین منابع (Resource Curse) وجود داشته باشد. حال سوال قابل توجه آن است که منشأ این شکل از نفرین منابع که موجب کاهش رشد می‌شود، از کجا می‌تواند باشد. در این مقاله سه مجرا شامل…
 • نفرین منابع سیاسی

  نقل و انتقالات رانت‌های سیاسی به‌طور برون‌زا هم باعث افزایش فساد سیاسی و هم کاهش کیفیت نامزدهای شهرداری می‌شود. این گزارش که بر شواهدی از برزیل استوار است، نشان می‌دهد که انتقال بیش از حد منابع سیاسی دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی مخربی است.
 • نفرین ثروت بادآورده

  امیررضا انگجی *
  ثروت‌ها و منابع بادآورده از دیرباز یکی از عوامل بسیار مهم افول و سقوط جوامع و ملت‌ها بوده‌ است. اگرچه از دیرباز درباره اثر علّی ثروت بادآورده بر افول اقتصادی، میان علمای اقتصاد اختلاف نظر بوده است، اما امروزه مدل‌های تجربی جدید و پیشرفت‌های آماری نشان می‌دهد که چنین اثر علّی وجود دارد. برای نمونه تابلینی و برولو (۲۰۱۳) نشان می‌دهند که انتقال ثروت بادآورده و منابع سیاسی به شهرداری‌هایی در برزیل هم باعث افزایش فساد سیاسی و هم موجب کاهش کیفیت سیاستمداران می‌شود. این اثرات نشان می‌دهد که ثروت…
۱
بیشتر