میر معصوم سهرابی

  • سهرابی مدیرعامل تراکتور شد

    تسنیم: بر اساس تصمیم‌گیری انجام شده در جلسه هیئت مدیره، میر معصوم سهرابی به عنوان مدیرعامل باشگاه تراکتور انتخاب شد.
۱

بیشتر