شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

مکبث

مکبث

  • نمایش فیلم‌تئاتر «مکبث» در خانه هنرمندان

    دنیای اقتصاد: ششمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با همکاری مشترک انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران فردا چهارشنبه به نمایش فیلم‌تئاتر «مکبث» اختصاص دارد. پس از نمایش این فیلم‌تئاتر که با با زیرنویس فارسی همراه است، نشست تحلیل، بررسی و نقد آن با حضور عباس غفاری و آزاده فخری منتقد تئاتر، نویسنده و نمایش‌نامه‌نویس برگزار خواهد شد. نمایش «مکبث» نوشته ویلیام شکسپیر، به کارگردانی بلا تار کارگردان مجارستانی سال ۱۹۸۳به مدت‌زمان ۶۵ دقیقه اجرا شده است…
۱
بیشتر