شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

منطقه 12

منطقه 12

  • نجات «تهران قدیم» از مانع «میراث»

    دنیای اقتصاد: بافت تاریخی را فریز کردند تا از آثار میراثی حفاظت کنند، اما نگهداری از خانه و ابنیه تاریخی سبب دلزدگی و دردسر اهالی و کسبه از اوضاع فرسودگی محله‌‌‌شان شده است، به گونه‌‌‌ای که برای یک تعمیر یا ساخت‌وساز علاوه بر روند طولانی شهرسازی در شهرداری تهران باید پرونده ساخت‌وساز در بافت تاریخی به میراث فرهنگی نیز ارجاع داده شود و همین روند طولانی و خسته‌کننده ساخت‌وساز در حریم میراث تاریخی سبب شد که بسیاری از مالکان عطای نوسازی را به لقایش ببخشند. حالا اما شورای شهر به کمک شهرداری آمده و با چند بند و…
  • تدوین نقشه راه دقیق ایمن‌سازی بازار

    وحیدرضا انارکی‌‌محمدی، شهردار منطقه ۱۲ در خصوص ایمن‌‌سازی بازار و فرآیند ایمن‌‌سازی در این بافت، با تشریح مشکلات حقوقی میان مالکان و صاحبان سرقفلی گفت: به عنوان مثال مالک، اجاره ناچیزی را از صاحبان سرقفلی دریافت می‌کند و این مبلغ ناچیز اجاره، صرفه و صلاح اقتصادی برای نوسازی ملک را ندارد و این تضاد منافع باعث شده تا در ایمن‌‌سازی این منطقه دچار مشکل باشیم؛ البته ما در موضوع ایمن سازی، با هماهنگی که با مرجع قضایی انجام دادیم، مالک را مکلف کردیم که برای جلوگیری از حریق یا هر نوع حادثه دیگر، در…
۱
بیشتر