معرفت

  • معرفت شناسی دینی

    هاشم مروارید
    «رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی» ترجمه مجموعه‌ای‌ از مقالات در زمینه معرفت‌شناسی دینی است که از سوی دو تن از فیلسوفان دین گردآوری و ویراستاری شده است. این مجموعه به ۶ بخش تقسیم شده و هر بخش به یک رویکرد درباره معقولیت باور دینی اختصاص داده شده است. در هر بخش ابتدا ۳ مقاله رویکرد موردنظر را توضیح می‌دهد و از آن دفاع می‌کند، سپس یک مقاله از رویکرد مذکور انتقاد می‌کند.
  • پاکبان با معرفت تهران /عکس

    مشرق: تصویری زیبا از کار انسان دوستانه یک پاکبان در میدان هفت تیر تهران را می‌بینید.
۱

بیشتر