معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

  • اقتصاد کشور نیازمند نوآوری در آموزش و کیفیت

    گروه بنگاه‌ها: «نوآوری در آموزش، میدان دادن به استارت‌آپ‌ها، توجه به کیفیت در ساخت و سازها و لزوم تغییر نگرش‌ها» نقطه مشترک اظهارات سخنرانان مراسم روز گذشته روز ملی کیفیت در تهران بود.

بیشتر