مصوب

 • قیمت مرغ به نرخ مصوب رسید

  ايسنا: رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: امروز قیمت مرغ در مراکز عرضه سطح شهر کاهش یافته و به نرخ مصوب کیلویی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
 • مرغ ارزان شد

  مهر: رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: قیمت مرغ در مراکز عرضه سطح شهر به نرخ مصوب کیلویی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و دلیل این امر ازدیاد عرضه است.
 • آشنا: مصوب بود که دی‌ماه ۹۶ را به خشونت بکشند

  ايسنا: آشنامی گوید: مصوب بود که دی‌ماه ۹۶ را به خشونت بکشند.
 • قانون رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

  قانون رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در محاکم جنایی و تشکیل هیات‌منصفه اول مردادماه ۱۳۳۷ تصویب شد. نهاد هیات‌منصفه نخستین بار در دوران مشروطیت در متمم قانون‌اساسی مصوب ۱۲۸۷ شمسی در نظر گرفته شد. از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۶۰ شمسی یعنی حدود ۶۰ سال قانون‌هایی چون قانون موقت هیات‌منصفه، مصوب ۱۳۰۱، قانون مجازات عمومی، مواد ۱۶۲تا ۱۶۷ مصوب در ۱۳۰۴، قانون محاکمه وزرا و هیات‌منصفه مصوب در ۱۳۰۷، قانون هیات‌منصفه، مصوب ۱۳۱۰، مقررات مربوط به تعداد هیات‌منصفه، مصوب ۷/ ۱۱/ ۱۳۱۵، لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۴ تا ۴۴، مصوب…
 • نرخ مصوب مرغ در میادین/جدول

  برای خرید هر کیلو ران و سینه مرغ بسته بندی میادین میوه و تره‎بار باید ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه کرد.
۱

بیشتر