متاثر

  • بازار فولاد متاثر از رشد قیمت بورس

    گروه بنگاه‌ها: بازار فولاد روز گذشته متاثر از رشد قیمت‌ها در بورس کالا با رشد همراه بود. در این روز فولاد خراسان قیمت سبد محصولات خود را در بورس کالا نسبت به هفته گذشته حدود ۴۳۰ تومان در هر کیلو افزایش داد.
۱

بیشتر