شماره روزنامه ۵۸۸۷
|

لمونت

لمونت

  • به موضع قدرتتان، توجه نکنید

    نويسندگان: پيتر برگمن، هاوي ژاكوبسن مترجم: مريم رضايي منبع: كتاب مي‌تواني ديگران را تغيير دهي
    شما رئیس هستید و فکر می‌‌‌کنید از نظر فنی نیازی نیست برای راهنمایی، توصیه یا کمک به همکارتان از او اجازه بگیرید. اما باز هم باید این کار را انجام دهید. همان‌طور که قبلا گفتیم اجازه نگرفتن باعث مقاومت طرف مقابل می‌شود، چون مالکیت او را نسبت به تغییر کردنش از بین می‌‌‌برد و احتمال تبعیت کردن او را کاهش می‌دهد و واقعیت این است که کمتر از آنچه که خودتان فکر می‌‌‌کنید در موضع قدرت قرار می‌‌‌گیرید.
۱
بیشتر