شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

لایحه بودجه1403

لایحه بودجه1403

  • مختصات صندوق‌ها در لایحه بودجه‌۱۴۰۳

    دنیای‌اقتصاد – آرش معلمی: بررسی لایحه بودجه سال‌۱۴۰۳ نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در این سال‌۱۸.۲۰‌درصد نسبت به سال‌۱۴۰۲ افزایش‌یافته و به ۲‌هزار و ۴۶۲‌میلیارد‌تومان رسیده‌است. همچنین میزان انتشار اوراق‌بدهی نیز در این سال‌۳۶.۱۵‌درصد افزایش‌یافته و از ۱۸۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان در سال‌۱۴۰۲، به ۲۵۴‌هزار ‌میلیارد‌تومان در سال‌۱۴۰۳ رسیده‌است.
۱
بیشتر