شماره روزنامه ۵۵۲۰
|

قیمت طلا جهانی

 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد و با ریزش ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۱,۳۴۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری و معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت و هر گرم آن با ۱۸ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته، ۱,۳۶۶,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار) تومان ارزش گذاری شد.
 • اتفاق خوب برای بیت کوین در روز عقب نشینی قیمت طلا

  اقتصاد نیوز: در بازار جهانی امروز، قیمت طلا در نزدیکی پایین ترین سطح روزانه خود در حدود ۱۷۸۴ دلار معامله شد زیرا خرس ها به معاملات روز پنج شنبه اروپا حمله کردند.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

  در معاملات امروز قیمت طلا پایین آمد و هر گرم آن ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان در مقایسه با روز پیش ارزان شد و به ۱,۳۴۸,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد دو هزار و ۷۰۰ تومانی، ۱,۳۷۳,۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار افزایش یافت و هر گرم آن با چهار هزار و ۹۰۰ تومان رشد، ۱,۳۷۰,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

  بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا ۱۸ عیار است که هر گرم آن شش هزار و ۲۰۰ تومان بالا رفت و به ۱,۳۶۵,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هشتصد) تومان رسید.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

  در معاملات امروز قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد و هر گرم آن با افت ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومانی، ۱,۳۵۰,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار و یکصد ) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

  امروز در معاملات قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد هفت هزار و ۷۰۰ تومانی، ۱,۳۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار روند نزولی را در پیش گرفت و هر گرم آن با افت چهار هزار تومانی، ۱,۳۶۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و سیصد) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار کاهش یافت و هر گرم آن با افت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومانی، ۱,۳۶۶,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و سیصد) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار پیشروی کرد و هر گرم آن با رشد ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی به ۱,۳۷۶,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۶

  در معاملات امروز قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد هشت هزار و ۶۰۰ تومانی، ۱,۳۶۴,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

  بازار شاهد کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار است که هر گرم آن با افت ۹۰۰ تومانی، ۱,۳۵۵,۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد پنج هزار و ۳۰۰ تومانی، ۱,۳۵۶,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سیصد) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

  در معاملات امروز قیمت طلا ۱۸ عیار پایین آمد و هر گرم آن با افت ارزش ۵۰۰ تومانی، ۱,۳۵۱,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار) تومان نرخ گذاری و معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

  در معاملات امروز قیمت طلا ۱۸ عیار کاهش یافت و هر گرم آن با ریزش هفت هزار و ۱۰۰ تومانی، ۱,۳۵۱,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار و پانصد) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱,۳۵۸,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد ۷۰۰ تومانی که تجربه کرد، ۱,۳۴۷,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و یکصد ) تومان معامله شد.
 • توقف افزایش قیمت بیت کوین/ طلا عقب نشست

  اقتصاد نیوز: در معاملات امروز بازارهای جهانی، طلا (-۰.۳۳٪) و نقره (-۰.۴۰٪) بار دیگر با کاهش روبرو شدند. در بقیه مجموعه کالاها، مس (-۰.۵۱٪) و وست تگزاس اینترمدییت ((-۰.۷۱٪ هر دو نزولی شدند.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

  در معاملات امروز قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار کاهش یافت و هر گرم آن با ریزش ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱,۳۴۶,۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و چهارصد) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار سیر نزولی را تجربه کرد و هر گرم آن با افت چهار هزار و ۴۰۰ تومانی، ۱,۳۵۴,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

  بازار امروز شاهد افت قیمت طلا ۱۸ عیار است که هر گرم آن با ریزش ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومانی، ۱,۳۵۸,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار پایین آمد و هر گرم آن با افت ارزش ۹ هزار تومانی، ۱,۳۷۴,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته در بازار پایین آمد و هر گرم آن با افت پنج هزار و ۸۰۰ تومانی، ۱,۳۸۳,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و سه هزار و سیصد) تومان معامله شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد سه هزار و ۴۰۰ تومانی، ۱,۳۸۹,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار و یکصد ) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

  بازار امروز شاهد افت قیمت طلا ۱۸ عیار است که هر گرم آن ۹ هزار و ۲۰۰ تومان پایین آمد و به ۱,۳۸۵,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با رشد ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومانی، ۱,۳۹۴,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و نهصد) تومان ارزش گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

  امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و هر گرم آن با دو هزار و ۸۰۰ تومان رشد، ۱,۳۸۴,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.
 • قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

  امروز قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار پایین آمد و هر گرم آن با افت پنج هزار و ۸۰۰ تومانی که تجربه کرد، ۱,۳۸۱,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.

بیشتر