شماره روزنامه ۶۰۱۹
|

فساد و رانت

فساد و رانت

  • در صورت اثبات، با هرگونه فساد و رانت برخورد می‌شود

    دنیای اقتصاد: وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه با هرگونه رانت، فساد و انحصار به‌شدت برخورد می‌شود و در صورت اثبات، مسوول در هر سطحی باشد، عزل می‌شود، تاکید کرد: این خط قرمز است و در وزارتخانه و استان‌ها جاری خواهد بود.
۱
بیشتر