فرصت های سرمایه گذاری

  • در انتظار جایگزینی

    پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن و صنایع معدنی در ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما سوال اصلی اینجاست که چرا این بخش هیچ‌گاه آن‌طور که باید مورد توجه نبوده است. اکنون چندسالی است که توجه بیشتری به این مساله معطوف شده است. فارغ از بحث‌های فنی مربوط به تنوع و گوناگونی مواد معدنی در ایران، آنچه در اینجا برای ما حائز اهمیت است، پتانسیل اقتصادی و ارزش‌افزوده‌ای است که در این بخش نهفته است به عبارت دیگر پتانسیل بخش معدن را می‌توان در جذابیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال جست‌وجو کرد.
  • گنج نامکشوف نیاکان

    آرمان خالقی/ عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
    بخش معدن را همچنان باید به عنوان توانمندی نامکشوف اقتصاد کشور بدانیم؛ بخشی که هنوز نتوانسته‌ایم فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری و آینده اقتصادی مطلوب آن را به سرمایه‌گذاران بشناسانیم.

بیشتر