فراری

  • ساخت شاسی‌بلند فراری در سال ۲۰۲۱/تصاویر

    این روزها سودآوری خودروها در بازارهای بزرگ به انواع کراس‌اوورها و SUV ها گره خورده و فراری نمی‌تواند با فرار از ساخت قدبلندها به سود دوبرابری در سال ۲۰۲۲ دست یابد.
  • فراری شاسی‌بلند می‌سازد

    دنیای اقتصاد: شرکت فراری اعلام کرد در تولید خودروی شاسی‌بلند بسیار جدی است. به گزارش موتورینگ، این اظهارنظر نشان‌دهنده تغییر بنیادین سیاست‌های فراری است.
  • چگونه یک باغ‌وحش پناهگاه فراریان هولوکاست شد؟

    هنگامی که در سپتامبر ۱۹۳۹ بمب‌افکن‌های آلمانی به ورشو حمله کردند، شمار زیادی از حیوانات باغ وحش این شهر در کمال شگفتی جان سالم بدر برده و البته با وحشت از قفس‌های خرد شده خود فرار کردند. شترها و لاماها در بخش قدیمی و آتش گرفته ورشو یورتمه می‌رفتند و سگ‌های دریایی در امتداد ساحل وایشزل تلوتلو می‌خوردند. از جایی در دوردست‌ها صدای فریاد وحشت‌زده توزینکا یا همان بچه فیل بخش نمایش‌های باغ وحش به گوش می‌رسید.

بیشتر