شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

عملکرد دستگاه های اجرایی

عملکرد دستگاه های اجرایی

  • رسالت اتاق در روان‏‏‏‏‌سازی فضای کار

    دنیای اقتصاد: یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی و کارآفرینان عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. بررسی‏‏‏‏‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عملکرد رضایت‏‏‏‏‌بخشی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار ندارند و نه‌تنها در جهت بهبود محیط کسب‌وکار اقدام موثر و سازنده‏‏‏‏‌ای صورت نمی‌دهند، بلکه با سنگ‏‏‏‏‌اندازی و مانع‏‏‏‏‌تراشی عملا سد راه فعالان اقتصادی هستند. این نهادها با ارسال پالس منفی به فضای کسب‌وکار، انگیزه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای کار اقتصادی را از بین می‌برند و خروج از عرصه تولید و تجارت…
۱
بیشتر