شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

طرح بابت

طرح بابت

  • تراکنش‌ها زیر ذره‌بین

    دنیای اقتصاد: معاون فناوری بانک مرکزی از ابزارهای جدید و آتی این نهاد در تراکنش‌های بانکی رونمایی کرد. اگرچه توسعه ابزارهای نظارتی برای امنیت تراکنش‌ها یک امر مثبت تلقی می‌شود، اما همزمان کارشناسان نسبت به خروج منابع از بخش رسمی و ریالی، به سایر بازارهای غیررسمی هشدار می‌دهند.
۱
بیشتر