شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

صنعت چوب

صنعت چوب

  • تکنولوژی جوهرزدایی حافظ درختان

    دنیای‌اقتصاد: ایران کشوری است که تنها ۷‌درصد از مساحت کل آن را پوشش جنگلی تشکیل می‌دهد و این مساله بر اهمیت اکوسیستم‌های جنگلی کشور که دارای انواع گونه‌‌‌های جانوری و گیاهی هستند، می‌‌‌افزاید.
  • کیسه‌‌‌های اوره یارانه‌‌‌ای از بازار سیاه سر درآورد

    دنیای‌اقتصاد: کیسه‌‌‌های اوره شرکت خدمات کشاورزی از بازار سیاه سر درآورده است. بر اساس تصمیم دولت، وزارت جهاد کشاورزی باید کود اوره را به قیمت یارانه در اختیار کشاورزان قرار دهد، اما آن‌گونه که برخی از منابع خبری می‌‌‌گویند این کیسه‌‌‌ها به جای مصرف در زمین‌‌‌های کشاورزی از کارخانه‌های چوب و بازار کشورهای همسایه سر درآورده‌‌‌اند. آن‌گونه که علی مغانلو دبیر انجمن صنایع چوب ایران پیش‌تر به بازار گفته بود: کیسه‌‌‌های اوره‌‌‌ای که در صنعت چوب استفاده می‌شود، مارک شرکت خدمات کشاورزی روی آن خورده است.
۱
بیشتر