شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

صادرات صنعتی چین

صادرات صنعتی چین

  • ریتم اقتصاد در نظم چینی

    سلیل صبیحان: به‌منظور فهم اینکه چین چه مسیری را در پیش‌‌‌رو دارد، باید به ریشه‌‌‌های نظم مستقر در چین و ریتم اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر مراجعه کرد؛ ریتمی که بعضا آن را سرمایه‌‌‌داری تنظیم‌‌‌شده می‌‌‌نامند، اما خود چینی‌ها از آن با عنوان «سوسیالیسم بازار» یاد می‌کنند و به مدد آن موفق به کسب رکوردهای جدیدی در زمینه صادرات صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت اختراع شدند. با این‌حال ادامه این رویکرد با چالش‌‌‌های بسیاری روبه‌روست. برای نمونه تنش در دریای چین و تسلط بر تایوان می‌‌‌تواند پایانی تلخ بر…
۱
بیشتر