شماره روزنامه ۴۵۳۰
|

صادرات شیر خشک

  • گوشت گران می شود !

    مهر: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بعد از ظهر دوشنبه در نشست استاندار با صاحبان صنایع کشاورزی صنعتی و گردشگری فیروزکوه طی سخنانی اظهار داشت: صادرات شیرخشک برای حمایت از تولیدات لبنی داخلی ممنوع است.

بیشتر