شقه

  • آخرین نرخ گوشت قرمز

    بر اساس مشاهدات میدانی قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر کاهش محسوسی داشته است.این درحالی است که این محصول در ماه‌های گذشته تا میانگین۱۴۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم، گفته می‌شود میزان کشتار دام در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته است که این امر در کاهش قیمت گوشت قرمز نقش بسزایی دارد و در واقع عرضه زیاد شده است.در ادامه قیمت روز گوشت قرمز در بازار را می‌خوانید: راسته با استخوان گوسفندی ۱۴۴.۰۰۰، ران کامل ممتاز گوسفندی ۱۶۹.۰۰۰، کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۵۶.۰۰۰، ران پاک…
۱

بیشتر