شفاف سازی مالی

  • شرط پرداخت حقوق آبان‌ماه کارکنان

    ايسنا: طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفاف‌سازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام نخواهد شد.
  • بروجردی: کار‌های زیادی در زمینه شفاف‌سازی مالی در مجلس انجام شده است

    میزان: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در مجلس از مدت‌ها پیش به تصویب رسیده، گفت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در مجلس به تصویب رسیده است.
۱

بیشتر