شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

شرکت های صنعتی بورسی

شرکت های صنعتی بورسی

  • عقبگرد تولید و فروش صنعتی

    دنیای اقتصاد: رشد میانگین متحرک سه‌ماهه منتهی به اسفند سال۱۴۰۲، در شاخص تولید و شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی بورسی روندی کاهشی داشته است. بررسی روند یک‌ساله نشان می‌دهد بنگاه‌ها، سال۱۴۰۲ را با رشد ناچیز ۰.۴درصدی شاخص تولید و کاهش ۱.۲درصدی شاخص فروش به پایان رسانده‌اند.
  • فروش بنگاه‏‏‌ها جان گرفت

    دنیای اقتصاد: رشد شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در بهمن‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل همچنان منفی است، اما نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. پایش بخش حقیقی اقتصاد حاکی از این است که رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‏‏‌های صنعتی در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱.۰ و ۶.۱‌درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد فروش بنگاه‏‏‌ها به افزایش تقاضا در ماه‏‏‌های پایانی سال و اثر تقویمی مرتبط باشد. با وجود رشد بهمن‌ماه اما روند رشد شاخص تولید و فروش بنگاه‏‏‌ها همچنان منفی است. بررسی‏‏‌ها حاکی…
  • کاهش شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی

    دنیای‌اقتصاد: در دی‌ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱.۹درصدی و شاخص فروش کاهش ۱.۷درصدی را تجربه کرده است. همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۴.۵درصدی و یک‌درصدی داشته است.به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۶.۴درصدی و ۸.۵درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴.۸درصدی و ۳.۱درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به‌جز دارو افزایش ۶.۱درصدی…
۱
بیشتر