شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

شخصیت فرهنگی

شخصیت فرهنگی

  • عاقبت حاجی فیروز!

    دنیای اقتصاد-گروه فرهنگ‌و هنر: حاجی فیروز که پیش از این شادی می‌کرد و دایره می‌زد و آواز می‌خواند و از مردم عیدی می‌گرفت، حالا کارش به گدایی کشیده است؟ از حدود یک دهه پیش که شبکه‌های اجتماعی در ایران آرام‌آرام رونق پیدا کردند، انتقاد از وضعیت حاجی فیروز هم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. مهم‌ترین نقدها خارج شدن این شخصیت رازآلود فرهنگ ایران از جایگاه و پایگاه تاریخی خود و آلوده شدنش به تکدی‌‌گری و چهارراه‌نشینی بود.
۱
بیشتر