شماره روزنامه ۵۵۲۳
|

شبکه آی‌فیلم

  • مدیر این شبکه تلویزیون تغییر کرد

    خبر آنلاین: با رفتن مهدی مجتهد از شبکه آی‌فیلم به حوزه ریاست سازمان صدا و سیما، مرتضی شمس، مدیریت این شبکه تلوزیونی را که زیر مجموعه معاونت برون‌مرزی است، برعهده گرفت.
۱

بیشتر