شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

سودشیشه سازان

سودشیشه سازان

  • راز بقای شیشه‏‏‌سازان

    عباس بیات
    در سراسر دنیا استفاده از شیشه با توجه به قابلیت بازیافت و محیط‌‌‌زیست‌دوستی رو به‌‌‌ افزایش است. کاربردهای فراوان شیشه در ساختمان‌‌‌سازی، صنایغ غذایی، تهیه لوازم‌خانگی، صنایع خودرو، داروسازی و بسته‌‌‌بندی محصولات لوکس به همراه عدم‌واکنش‌‌‌پذیری آن با مواد شیمیایی موجب گسترش استقبال از شیشه شده است. عیب بزرگ شیشه را می‌‌‌توان سنگینی وزن و شکننده بودن آن دانست که موجب شده تا هزینه حمل شیشه افزایش یابد.
۱
بیشتر