سموران

  • «قلعه سموران» پشت ویترین کتابفروشی‌ها

    داستان «قلعه سموران» نوشته منصور علیمرادی با تصویرسازی زینب امیری‌مقدم به چاپ رسید.این کتاب اثری داستانی ا‌ست که برپایه یک افسانه بومی شکل گرفته و در ۸ فصل نگاشته شده است.
۱

بیشتر