شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

سفته الکترونیکی

سفته الکترونیکی

  • سفته الکترونیک پارسیان با ویژگی‌‌های خاص

    مدیر توسعه فناوری بانک پارسیان از ارائه سفته الکترونیک با ویژگی‌‌های خاص به عنوان یک سند معتبر و قابل تایید در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به مردم، خبر داد. سفته‌‌ مزبور، با برخورداری از امضای الکترونیک و تکنولوژی‌‌های امنیتی مدرن، تعهدات مالی را مطمئن ساخته و به موازات تسهیل معاملات تجاری، هزینه‌‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
  • امکان پرداخت تسهیلات در بانک مسکن با سفته الکترونیکی

    شادا: متقاضیان دریافت آن دسته از تسهیلات بانک مسکن که سفته جزء وثایق و تضمینات آن قرار دارد، می‌‌‌توانند نسبت به جایگزینی سفته کاغذی با سفته الکترونیکی اقدام کنند. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، با هدف توسعه خدمات الکترونیکی و پیشبرد طرح توسعه و تحول دیجیتال در بانک مسکن، پرداخت تسهیلات با استفاده از صدور سفته الکترونیکی امکان‌‌‌پذیر شد.
۱
بیشتر