شماره روزنامه ۶۰۱۷
|

سرمایه گذاری انرژی

سرمایه گذاری انرژی

  • چرایی سرمایه‌گذاری سنگین حوزه انرژی آمریکا در آفریقا

    دنیای‌اقتصاد: طی سال‌های اخیر، ذائقه مصرف انرژی در جهان به‌ویژه در کشورهای صنعتی توسعه‌یافته دستخوش تغییراتی مهم و گسترده شده است. از پایبندی به تعهدات کنوانسیون آب و هوایی پاریس گرفته تا مسائلی چون کربن زدایی، کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه و از همه مهم‌تر، حرکت دسته‌جمعی به سمت انرژی‌های سبز و پایدارتر به‌ویژه برق سبز، سبب شده تا قدرت‌های بزرگ نیز در مختصات اماکن تحت رقابت خود تغییر ایجاد کنند. اگرچه، کشورهای نفتی خاورمیانه برای بیش از یک قرن به واسطه ذخایر نفت خود مورد توجه قدرت‌های بزرگ…
۱
بیشتر