شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

ریجکت

ریجکت

  • دلایل اصلی ریجکت شدن مقالات از سوی ژورنال‌ها

    پذیرفته‌شدن یک مقاله از سوی ژورنال‌های معتبر نشان‌دهندۀ کیفیت تحقیقاتی بالای آن مقاله است. در صورت ریجکت شدن یک مقاله از سوی یک ژورنال معتبر، می‌توان مطمئن بود که مقاله دارای نقاط ضعف مهمی است که کیفیت آن را کاهش داده است.
۱
بیشتر