شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

رکود خودرو

رکود خودرو

  • نقطه پایان رکود ۶ماهه خودرو

    دنیای اقتصاد-گروه خودرو: شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته‌‌‌ در بهمن‌‌‌‌ماه از خروج رکودی زنجیره خودروسازی کشور حکایت دارد. بر این اساس بیشتر فاکتورهای خودرو در این شاخص اقتصادی با رشد همراه بوده‌اند، و حتی فعالان این حوزه در مقایسه با دی‌ماه، امید بیشتری نسبت به آینده تولید دارند. بر اساس نظرسنجی از مدیران صنعت خودرو و صنایع وابسته مانند قطعه‌سازی، شامخ بهمن‌ماه به ۵۴.۱واحد رسیده است. این در حالی است که این رقم در دی‌ماه ۵۲.۸۴واحد بوده، بنابراین در این مدت شامخ کل گروه خودرو ۱.۲۶واحد رشد را ثبت کرده است.
  • عبور از رکود خودرو ؟

    دنیای اقتصاد-گروه خودرو: شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته‌‌‌ در دی‌‌‌‌ماه نشان از خروج زنجیره خودروسازی کشور از رکود شش‌ماهه دارد. بر این اساس، اعداد و ارقام شامخ خودرو نشان می‌دهد بیشتر فاکتورهایی که طی شش ماه گذشته خودرو را در وضعیت رکودی قرار داشته‌اند، در دی‌ماه تغییر مسیر داده و بیشتر شاخص‌ها رشد را تجربه کرده‌اند. اما مدیران این صنعت چشم‌انداز قابل‌توجهی برای «انتظارات تولید آینده» متصور نیستند.
۱
بیشتر