روزنامه

  • چرا عبوس شده‌ایم؟

    روزنامه را بازمی کنی و حواست هست سمت صفحه حوادث نروی چون روزت را کدر می کند اما همه چهره هایی که می بینی عبوس هستند و از کنار تلوزیون روشن مغازه که می گذری کارشناس و مجری عبوس هستند، سوار اتوبوس شرکت واحد هم که می شوی به این فکر می کنی که کجا با راننده پدرکشتگی داشتی که اینطور نگاهت می کند.
  • توزیع روزنامه «برق»

    ۱۸مهر ۱۲۸۹ روزنامه تازه سیدضیاء طباطبایی‌یزدی به نام «برق» در تهران توزیع شد. دولت وقت روزنامه قبلی او به نام «شرق» را بسته بود که وی «برق» را با همان روش جانشین آن ساخته بود. روزنامه‌های آن زمان ایران، شکل ناقص و ابتدایی از نشریاتی بودند که امروزه در جهان به آنها بولتن ابراز نظر شخصی (نشریه خصوصی)، می‌گویند.

بیشتر