رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰

  • پیش بینی پژوهشکده آمار از رشد اقتصادی ۱۴۰۰

    خبر آنلاین: پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ با فرض دو سناریو را برآورد کرد. یک سناریو محتمل و با فرض شرایط موجود فروش صادرات نفت و تحریم‌هاست.
۱

بیشتر