شماره روزنامه ۵۸۳۴
|

رامونا

رامونا

  • عضو جسور تیم، بی‌‌‌ادب به‌نظر می‌‌‌رسد!

    نويسندگان: پيتر برگمن، هاوي ژاكوبسن مترجم: مريم رضايي منبع: كتاب مي‌تواني ديگران را تغيير دهي
    در بخش قبل، ‌‌‌ دو پرسش از سه پرسش اصلی مرحله فرصت را بررسی کردیم و در این بخش به پرسش سوم می‌‌‌پردازیم: «چطور می‌توانید از مشکل استفاده کنید تا به دستاورد نیروبخش خود برسید؟»
  • چطور آغازگر مکالمه باشیم؟

    نويسندگان: پيتر برگمن، هاوي ژاكوبسن مترجم: مريم رضايي منبع: كتاب مي‌تواني ديگران را تغيير دهي
    مکالمه‌‌‌هایی که در بخش قبلی به آنها اشاره کردیم، نشان‌‌‌دهنده موقعیت‌‌‌هایی بودند که فرد مقابل به شما امکان اجازه گرفتن برای ادامه بحث را می‌دهد. این فرد یا از شما توصیه و کمک می‌‌‌خواهد، یا از مشکلی شکایت دارد یا نارضایتی خود را به شکلی که همدلی شما را برانگیزد نشان می‌دهد. اما اگر شما خودتان آغازکننده مکالمه باشید، چطور برای کمک کردن اجازه می‌‌‌گیرید؟
۱
بیشتر