دبیرخانه

  • انتصاب جدید در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد

    دنیای اقتصاد: مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حکمی «مجید صفدری» را به‌عنوان «سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد. یادآور می‌شود صفدری از نادر مدیرانی است که در کارنامه خود تجربه مدیریت بیمه‌های بازرگانی را دارد.
  • دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان منحل شد

    ايسنا: رئیس‌جمهوری افغانستان با صدور فرمانی دبیرخانه شورای عالی صلح این کشور را منحل کرد.
  • انتصابات جدیددر دبیرخانه مجمع تشخیص

    ایرنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در احکام جداگانه‌ای روسای کمیسیون‌های علمی، فرهنگی واجتماعی و زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد.محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این احکام آقایان حسین مظفر و سیدمصطفی میرسلیم را به ریاست کمیسیون‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی و تولیدی دبیرخانه و دبیران کمیسیون‌های مشابه مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
۱

بیشتر