دایان

  • قرائت موسیقایی از تهران

    سیاوش لطفی آهنگساز و سرپرست گروه
    مجموعه «دایان» یک گروه کُر متشکل از صدای هشت هنرمند در قالب چهار صدای بم، بم‌تر، زیر و زیرتر است که عمده فعالیت‌های خود را مبتنی بر موسیقی فولک مناطق مختلف ایران متمرکز کرده‌اند. کما اینکه کلید واژه «دایان» نیز در مناطق غربی ایران به معنای مادران است که با موضوع چند صدایی گروه ما نزدیکی‌های فراوانی دارد.
۱

بیشتر