شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

خدمت نظام وظیفه

خدمت نظام وظیفه

  • جزئیات پذیرش سرباز معلم ها مشخص شد/ فقط این رشته ها+ جزئیات

    فارس: صرفاً داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، مشروط به دارا بودن برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و سابقه خدمت نظام که تاریخ اعزام آنها اول تیر ۱۴۰۳ باشد، پس از ارائه درخواست کتبی، مجاز به ثبت‌نام برای سربازمعلمی هستند.
۱
بیشتر