شماره روزنامه ۶۰۱۷
|

حمل و نقل دانش آموزان

حمل و نقل دانش آموزان

  • زوم؛ انقلابی در حمل و نقل دانش‏‏‌آموزان

    مترجم: مریم مرادخانی
    راننده اتوبوس مدرسه در حال صحبت با بیسیمش است، در حالی که بچه‌‌‌ها در حال سوار شدن به اتوبوس زرد‌رنگی هستند که دود غلیظی از اگزوزش بیرون می‌‌‌آید. در آمریکا، این صحنه‌‌‌ای رایج است که سال‌‌‌هاست دیده می‌‌‌شود. رساندن بچه‌‌‌ها به مدرسه و حفظ امنیت آنها در مسیر، یکی از چالش‌‌‌های قدیمی و حل نشده عرصه آموزش عمومی است. طی یک قرن اخیر، کمتر کارآفرینی به این موضوع پرداخته یا تلاش کرده سیستم سنتی حمل و نقل را دگرگون کند.
۱
بیشتر