شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

حقوق کارکنان دولت

حقوق کارکنان دولت

  • آخرین جزئیات از افزایش حقوق کارکنان دولت

    مهر: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری خبر داد.
  • مثلث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

    دنیای اقتصاد: سخنگوی اقتصادی دولت برای توضیح دلایل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال جاری، به سه مورد «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها در جریان نقدی» اشاره کرد. سیداحسان خاندوزی دو مورد اول را قابل‌پیش‌بینی دانست چرا که آنها را جزو سیاست‌های اتخاذی دولت در حوزه پولی دانست. با‌این‌حال بی‌انضباطی برخی بانک‌ها در جریان نقدی را منتسب به گروه خاصی از بانک‌ها دانست که دارای کج‌کارکردی هستند. او اعلام کرد که اصلاح عملکرد…
۱
بیشتر