حزب صدر

  • نتایج نهایی انتخابات عراق اعلام شد

    ایرنا: بازشماری بخشی از آرا هم نتوانست نتایج انتخابات پارلمانی عراق را چندان تغییری بدهد و همچنان جریان صدر با ۷۳ کرسی با تفاوت معناداری از سایر رقبا پیش است.
  • مقتدی صدر درباره نتایج انتخابات عراق اخطار داد

    ایرنا: رهبر جریان پیشتاز در انتخابات پارلمانی عراق در توییتی هشدار داد که جناح‌های داخلی و خارجی نباید در تصمیم های کمیساریای عالی انتخابات دخالت، یا اینکه فشارها را بر این نهاد بیشتر کنند.
۱

بیشتر