شماره روزنامه ۵۵۱۹
|

ثروت زاکربرگ

  • ریزش ۲۹ میلیارد دلاری ثروت زاکربرگ!

    ایسنا: به دنبال ریزش ۲۹ میلیارد دلاری ثروت زاکربرگ، وی در فهرست میلیاردرهای زمان حال فوربس در رتبه دوازدهم پایینتر از میلیاردرهایی شامل موکش آمبانی و گوتام آدانی قرار گرفت.
۱

بیشتر