شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

تورم پیش نگر

تورم پیش نگر

  • تورم پیش‌نگر در سراشیبی

    دنیای اقتصاد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
  • نقدینگی در کریدور هدف

    دنیای اقتصاد: براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۵.۶درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که هدف‌گذاری رشد نقدینگی برای سال گذشته محقق شده است. بانک مرکزی گزارش‌های پولی و بانکی را از شهریورماه سال گذشته به‌روز نکرده است. آمارهای پولی را نیز عمدتا از طریق مصاحبه‌ها یا اطلاعیه‌ها در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. به همین دلیل نمی‌توان جزئیات تغییرات متغیرهای پولی را مورد نقد و بررسی قرار داد.
  • تورم تولید در کف ۳.۵ ساله

    دنیای اقتصاد: تورم تولیدکننده که به «تورم پیش‌نگر» نیز معروف است در دی‌ماه به پایین‌ترین رقم در ۳.۵ سال اخیر رسیده است. سوالی که اکنون مطرح است این است که آیا این روند کاهشی در ماه‌های آینده در نرخ تورم مصرف‌کننده خود را نشان خواهد داد؟
۱
بیشتر