شماره روزنامه ۶۰۱۷
|

تورم ساخت

تورم ساخت

  • ۳ پیام تورم تولید مسکن

    دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: تورم تولید مسکن در پایتخت طی سال گذشته با دو تغییر معنادار برای بازار ساخت‌وساز همراه شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات قیمت ساخت براساس داده‌های رسمی جدید حاکی است، نرخ رشد هزینه ساخت‌وساز از محل قیمت مصالح‌ساختمانی و خدمات مرتبط، از ۴۰درصد در بهار سال گذشته –تغییرات نقطه‌ای- به ۲۳درصد در فصل آخر کاهش پیدا کرد. تورم سالانه تولید مسکن نیز نرخ ۳۷درصد را به ثبت رساند؛ درحالی‌که، این نرخ در ۱۴۰۱، به میزان ۴۰درصد بود. این تنزل دو علت می‌تواند داشته باشد؛ اما نتیجه‌اش، «افت التهاب قیمت‌ها در…
  • بازار مسکن در ۴ تابلو

    دنیای اقتصاد: بازارهای ملکی در سالی که رو به پایان است، یک فصل مشترک و یک تفاوت معنادار با هم داشتند. به‌طوری‌که اطلاع از ۴متغیر کلیدی این دو بازار –ساخت‌وساز و معاملات مسکن- می‌تواند مسیر ورود و فعالیت بازیگران آنها را در ۱۴۰۳ تاحدودی مشخص کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی دست‌کم ۱۰ماه اول امسال بر این دو بازار گذشت، حاکی است هم ساخت‌وساز و هم معاملات خرید با وضعیت رکود تورمی مواجه بودند. با این حال، هم شدت رکود و هم میزان رشد قیمت‌ در بازار معاملات مسکن به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری ساختمانی بود.…
  • گسل قیمت در کلیدنخورده‌ها

    دنیای اقتصاد: فاصله همیشگی قیمت بین آپارتمان‌های کلیدنخورده و نوساز با واحدهای میانسال –حدود ۱۰ سال ساخت- مدتی است به هم خورده و تبدیل به گسل شده است. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار مسکن نشان می‌دهد نوسان قیمت عرضه‌های جدید تندتر بوده است. پنج علت درباره این رویداد، مطرح و مسیر بازگشت فاصله نیز بررسی شده است.
۱
بیشتر