توجیه ضعیف اوپک

  • توجیه ضعیف اوپک برای ادامه کاهش تولید نفت

    ايسنا: به نظر می‌رسد اوپک و روسیه حتی پس از اینکه تلاش آنها برای متعادل کردن بازارهای نفت به هدف اصلی خود رسیده است، مصمم هستند به کاهش تولید ادامه دهد اما توجیه اولیه آنها برای چنین کاری بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.
۱

بیشتر