تصادف اتوبوس و کامیون

  • تصادف کامیون و اتوبوس ۱۸ نفر را مصدوم کرد

    ایرنا: واژگونی یک دستگاه اتوبوس کارکنان یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی مورچه خورت براثر برخورد کامیون به پشت اتوبوس در خیابان کاوه سه راه ملک شهر اصفهان بامداد شنبه ۱۸ مصدوم برجاگذاشت.
۱

بیشتر