شماره روزنامه ۶۰۱۹
|

تسهیل امور کسب و کار

تسهیل امور کسب و کار

  • ضرورت ایجاد بازارگاه داده برای تسهیل امور کسب‌و‌کارها

    سیتنا: معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر تبادل داده میان کسب‌وکارها و دولت دارای ضعف‌هایی است که برای حل آن پیشنهاد می‌شود، کارگروهی نظیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برای کسب‌وکارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب‌وکارها کمک کند.
۱
بیشتر