شماره روزنامه ۶۰۱۹
|

تحریم غربی ها

تحریم غربی ها

  • ضدحمله حلقه پوتین

    دنیای اقتصاد: تحقیقات نیویورک‏تایمز نشان می‏دهد که پوتین توانسته است، مصیبت‏های ناشی از تحریم غربی‏ها را تبدیل به فرصت ثروت‏سازی برای کشورش کند. او با همراهی یاران نزدیک خود این مهم را محقق کرده ‌است.
۱
بیشتر